Ly Biệt câu

Ly Biệt câu
Trọn bộ 10 hồi
3.67

(3 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Ly Biệt câu là phần sáu của chuỗi những truyện trong Thất chủng vũ khí của tác giả Cổ Long. Ly Biệt câu là phần sau của truyện Bá Vương thương, và là phần trước của truyện Quyền đầu.

Kiếm không phải là kiếm. Câu không phải là câu.

Tôi đã biết kiếm là thứ vũ khí đứng đầu trong thập bát ban binh khí, còn câu là thứ vũ khí đứng hàng thứ bảy. Vậy còn Ly biệt câu nó là thứ vũ khí như thế nào? Tôi chỉ biết nó là thứ vũ khí nguy hiểm, nó chính là hung thần, nó mang lại tai họa cho người sử dung nó, mang lại sự chết chóc và tàn phế cho mọi đối thủ gặp nó. Lưỡi câu này chạm vào thứ gì là thứ đó phải chia cách. Nếu nó câu dính vào tay mình, thì bàn tay phải chia lìa cổ tay, còn nó câu vào chân mình thì chân mình phải chia cách với thân mình. Thứ vũ khí tàn độc như thế chắc không ai sử dụng? Thế nhưng có người buộc phải sử dụng nó vì người đó không muốn phải xa lìa người mà người đó yêu thương.

>> Danh sách các hồi của truyện: