Kim Bằng vương triều

Kim Bằng vương triều
Trọn bộ 30 hồi
4.67

(3 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Kim Bằng vương triều là phần đầu của chuỗi những truyện liên quan đến Lục Tiểu Phụng của tác giả Cổ Long. Bộ Lục Tiểu Phụng có đến 7 phần, Kim Bằng vương triều là phần trước của truyện Tú hoa đại đạo.

Lục Tiểu Phụng là một người, con người tuyệt đối không ai quên được, không bao giờ quên được. Y là một người chuyên làm việc nghĩa, tuy có võ công lợi hại là "Linh tê nhất chỉ", song Cổ Long không chú trọng lắm về việc miêu tả võ công của y, mà tập trung khai thác khả năng phá án. Tật xấu của y là mê rượu và nữ nhân. Y còn có những "biệt hiệu" khác do các "hảo bằng hữu" đặt cho: Lục Ba Trứng, Lục Tiểu Kê... Trong đời y đầy tính nết truyền kỳ và đã gặp không biết bao nhiêu quái nhân quái sự. Bất cứ lúc nào và ở nơi đâu cũng được nghe y kể toàn chuyện kỳ quái.

>> Danh sách các hồi của truyện: