U Linh sơn trang

U Linh sơn trang
Trọn bộ 19 hồi
4.00

(một lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

U Linh sơn trang là phần năm của chuỗi những truyện liên quan đến Lục Tiểu Phụng của tác giả Cổ Long. U Linh sơn trang là phần sau của truyện Ngân câu đổ phường, và là phần trước của truyện Phụng vũ cửu thiên.

Thật tình chàng không ngờ được. đối thủ của mình trong hoàn cảnh đó, lại ung dung triệt hồi chân lực, xem ra trận này chàng lại bị bại nữa.

Không ngờ trên giang hồ còn có âm mưu che được mắt Lục Tiểu Phụng cho dù chàng có tất cả bạn bè giúp sức! Trên giang hồ ai có thế đả bại Lục Tiếu Phụng đến hai lần? Sau Diệp Cô Thành và Độc Cô Nhất Hạc tay kiếm nào có đủ khả năng đánh bại Tây Môn Xuy Tuyết? Một người hội đủ các điều kiện trên nếu cái tâm đầy tà khí thì sẽ nguy hiểm đến đâu?

>> Danh sách các hồi của truyện: