Lôi âm ma công

Lôi âm ma công
Trọn bộ 62 hồi
0.00

(0 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Lôi âm ma công là một trong những tác phẩm của Cổ Long.

Một Tiểu Quân tài trí vô song. Một Ðồng Tiểu Linh đa sầu đa cảm. Một Tử Kiếm Thường Nhẫn sát khí ngút trời. Ba khách giang hồ không hẹn mà gặp ở thành Trường An chứng kiến cái chết của Ðỗ Hạo Thiên, đệ nhất đổ thần. Họ là ai? Quan hệ với nhau như thế nào? Số phận họ sẽ ra sao? Kính mời các bạn đọc Lôi Âm Ma Công để xem Cổ Long lật từng lá bài trong canh bạc trời long đất lở này.

>> Danh sách các hồi của truyện: