Quyền đầu

Phiên bản vào lúc 23:53, ngày 30 tháng 4 năm 2016 của Admin (Thảo luận | đóng góp)

(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Quyền đầu
Trọn bộ 14 hồi
5.00

(một lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Quyền đầu là phần bảy cũng là phần cuối cùng của chuỗi những truyện trong Thất chủng vũ khí của tác giả Cổ Long. Quyền đầu là phần sau của truyện Ly Biệt câu.

"Hôm nay cũng không thể nói là một ngày đặc biệt lắm. Nhưng lại là một ngày rất may mắn cho Tiểu Mã. Ít nhất là một ngày may mắn trong vòng ba tháng nay. Bởi vì hôm nay y chỉ đánh lộn có ba lần. Chỉ ăn phải có một nhát đao. Không những vậy, đến bây giờ còn chưa bị uống say."

Một người như vậy có thế làm việc gì lớn? Có ai giám tin tưởng để cùng y âm mưu một việc gì? Khổng Minh từng nói về Bàng Thống "Đại hiền mà dùng vào việc nhỏ thì sinh quái tật". Phải chăng đó cũng đúng với Tiểu Mã?

>> Danh sách các hồi của truyện: