Truyện Tiên Hiệp

Thể loại:Xuyên Không

Đây là trang chứa những truyện kiếm hiệp có kết hợp thêm thể loại truyện Xuyên Không.

Thể loại truyện Xuyên Không (còn được gọi là Xuyên Việt) là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.