Truyện Tiên Hiệp

Dược mã Hoàng Hà

Dược mã Hoàng Hà
Trọn bộ 14 hồi
3.00
(một lượt)Bạn đang đọc truyện Dược mã Hoàng Hà trên trang truyenkiemhiep, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều truyện kiếm hiệp hay, mới nhất!!!

>>
>>


Dược mã Hoàng Hà là quyển thứ II trong bộ Thần Châu kỳ hiệp của Ôn Thụy An.Dược mã Hoàng Hà là phần sau của truyện , và là phần trước của truyện .

Ngoại ô phía tây Thành Đô Cẩm Giang, Hoán Hoa khê, nhà họ Tiêu.

Tứ Xuyên có hai gia tộc nổi tiếng, một là Đường môn đất Thục, một là nhà họ Tiêu Hoán Hoa.

Ám khí Đường môn quán tuyệt thiên hạ, tung hoành giang hồ hơn bốn trăm năm, Đường môn vẫn là Đường môn, danh gia ám khí trên giang hồ đương thời, không ai có thể so bì được.

Nhà họ Tiêu là kiếm phái, Hoán Hoa kiếm phái.

Chưởng môn Tiêu Tây Lâu.

>> Danh sách các hồi của truyện:

Truyện Ôn Thụy An
Chấn Quan Đông: -
Phá Thần Thương: - - Diễm tuyết - Ác hoa
Hội kinh sư: - - - -
Đấu tướng quân (Thiếu niên Tứ đại danh bộ): Lãnh Huyết - Truy Mệnh - Thiết Thủ - Vô Tình
Đại đối quyết: - - - - - - -
Đấu cương thi: - - - - -
Đấu Thiên Vương: - Phong lưu
-
Phương Tà Chân (ngoại truyện): - Phá trận - Ngạo cốt - Tĩnh phi - Kinh mộng
- Dược mã Hoàng Hà - - - - - - -
Tác phẩm phụ: Huyết hà xa - Đại hiệp truyền kỳ - - Thục Trung Đường Môn - Thần Châu tử đệ
- - - - - - - - Thiên hạ đệ nhất - Thiên địch
- - - -
- Tử nhân thủ - - Diệp mộng sắc - Thiên Uy - - Thúy vũ mi - Đao ba ký
- - Đàn chỉ tương tư
Thê thảm đích đao khẩu - - Tướng quân kiếm - Hắc bạch đạo
Tác phẩm khác - - -