Truyện Tiên Hiệp

Tứ đại danh bộ phá Thần Thương (I) Yêu hồng

Tứ đại danh bộ phá Thần Thương (I) Yêu hồng
Trọn bộ 4 hồi
0.00
(0 lượt)Bạn đang đọc truyện Tứ đại danh bộ phá Thần Thương (I) Yêu hồng trên trang truyenkiemhiep, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều truyện kiếm hiệp hay, mới nhất!!!

>>
>>


Tứ đại danh bộ phá Thần Thương (I) Yêu hồng là quyển thứ I trong bộ Tứ đại danh bộ phá Thần Thương của Ôn Thụy An.

Đó là nguyên tắc làm người của Thiết Thủ.

Cho nên dẫu trên tay gã còn tồn một số đại án nhưng gã vẫn tâm định khí nhàn, không gì gấp gáp.

Bởi vậy hôm nay gã đi đến Hình bộ, dọc đường đi gã còn điểm huyệt.

Gã tự điểm huyệt mình.

>> Danh sách các hồi của truyện:

Truyện Ôn Thụy An
Chấn Quan Đông: -
Phá Thần Thương: Yêu hồng - - Diễm tuyết - Ác hoa
Hội kinh sư: - - - -
Đấu tướng quân (Thiếu niên Tứ đại danh bộ): Lãnh Huyết - Truy Mệnh - Thiết Thủ - Vô Tình
Đại đối quyết: - - - - - - -
Đấu cương thi: - - - - -
Đấu Thiên Vương: - Phong lưu
-
Phương Tà Chân (ngoại truyện): - Phá trận - Ngạo cốt - Tĩnh phi - Kinh mộng
- - - - - - - -
Tác phẩm phụ: Huyết hà xa - Đại hiệp truyền kỳ - - Thục Trung Đường Môn - Thần Châu tử đệ
- - - - - - - - Thiên hạ đệ nhất - Thiên địch
- - - -
- Tử nhân thủ - - Diệp mộng sắc - Thiên Uy - - Thúy vũ mi - Đao ba ký
- - Đàn chỉ tương tư
Thê thảm đích đao khẩu - - Tướng quân kiếm - Hắc bạch đạo
Tác phẩm khác - - -