Truyện Tiên Hiệp

Tứ đại danh bộ đấu cương thi (I) Mãnh Quỷ miếu

Tứ đại danh bộ đấu cương thi (I) Mãnh Quỷ miếu
Trọn bộ 22 hồi
Dịch giả: fishscreen (tangthuvien)
0.00
(0 lượt)Bạn đang đọc truyện Tứ đại danh bộ đấu cương thi (I) Mãnh Quỷ miếu trên trang truyenkiemhiep, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều truyện kiếm hiệp hay, mới nhất!!!

>>
>>


Tứ đại danh bộ đấu cương thi (I) Mãnh Quỷ miếu là quyển thứ I trong bộ Tứ đại danh bộ đấu cương thi của Ôn Thụy An. Đây là phần tiếp theo của truyện .

Không ai nghĩ đến chuyện mẹ nàng là nữ quỷ.

... con quỷ kia có thể là mẹ của nàng sao?!

Mọi người nghe qua liền cho rằng nàng đang nói đùa, ai cũng muốn cười, nhưng, không ai có thể cười!

Bởi vì trước khi muốn bật lên tiếng cười hì tất cả mọi người đếu cảm giác thấy được không khí ngưng trọng và hết sức quỷ dị.

>> Danh sách các hồi của truyện:

Truyện Ôn Thụy An
Chấn Quan Đông: -
Phá Thần Thương: - - Diễm tuyết - Ác hoa
Hội kinh sư: - - - -
Đấu tướng quân (Thiếu niên Tứ đại danh bộ): Lãnh Huyết - Truy Mệnh - Thiết Thủ - Vô Tình
Đại đối quyết: - - - - - - -
Đấu cương thi: Mãnh Quỷ miếu - - - - -
Đấu Thiên Vương: - Phong lưu
-
Phương Tà Chân (ngoại truyện): - Phá trận - Ngạo cốt - Tĩnh phi - Kinh mộng
- - - - - - - -
Tác phẩm phụ: Huyết hà xa - Đại hiệp truyền kỳ - - Thục Trung Đường Môn - Thần Châu tử đệ
- - - - - - - - Thiên hạ đệ nhất - Thiên địch
- - - -
- Tử nhân thủ - - Diệp mộng sắc - Thiên Uy - - Thúy vũ mi - Đao ba ký
- - Đàn chỉ tương tư
Thê thảm đích đao khẩu - - Tướng quân kiếm - Hắc bạch đạo
Tác phẩm khác - - -