Truyện Tiên Hiệp

Thể loại:Tứ đại danh bộ

Tứ đại danh bộ


Các bộ truyện nằm trong chuỗi những truyện liên quan đến Tứ đại danh bộ của Ôn Thụy An. Các bộ truyện diễn tiến theo thứ tự:

  1. Tứ đại danh bộ chấn Quan Đông (gồm 2 quyển)
  2. Tứ đại danh bộ phá Thần Thương (gồm 4 quyển)
  3. Tứ đại danh bộ hội kinh sư (gồm 5 quyển)
  4. Tứ đại danh bộ đấu tướng quân (Thiếu niên Tứ đại danh bộ) (gồm 4 quyển) (chưa được dịch)
  5. Tứ đại danh bộ đại đối quyết (gồm 8 quyển)
  6. Tứ đại danh bộ đấu cương thi (gồm 6 quyển) (quyển thứ VI tác giả vẫn đang trong quá trình sáng tác)
  7. Tứ đại danh bộ đấu Thiên Vương (gồm 2 quyển) (chỉ mới dịch quyển I)
  8. Khô lâu họa
  9. Nghịch Thủy Hàn
  10. Phương Tà Chân (ngoại truyện) (gồm 5 quyển) (chỉ mới dịch quyển I)

Thể loại con

Thể loại này gồm 7 thể loại con sau, trên tổng số 7 thể loại con.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Tứ đại danh bộ”

2 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 2 trang.