Truyện Tiên Hiệp

Thể loại:Phương Tà Chân

Phương Tà Chân


Các bộ truyện nằm trong chuỗi những truyện liên quan đến Phương Tà Chân, thuộc chuỗi những truyện liên quan đến Tứ đại danh bộ của Ôn Thụy An. Gồm 5 tác phẩm:

  1. Sát Sở
  2. Phá trận (chưa được dịch)
  3. Ngạo cốt (chưa được dịch)
  4. Tĩnh phi (chưa được dịch)
  5. Kinh mộng (chưa được dịch)

Các trang trong thể loại “Thể loại:Phương Tà Chân”

Thể loại này gồm trang sau.