Truyện Tiên Hiệp

Thể loại:Thần tướng Lý Bố Y

Thần tướng Lý Bố Y


Các bộ truyện nằm trong chuỗi những truyện liên quan đến Thần tướng Lý Bố Y của Ôn Thụy An. Gồm 8 tác phẩm:

  1. Thủ noãn
  2. Tử nhân thủ (chưa được dịch)
  3. Sát nhân đích tâm khiêu
  4. Diệp mộng sắc (chưa được dịch)
  5. Thiên Uy (chưa được dịch)
  6. Thần y Lại Dược Nhi
  7. Thúy vũ mi (chưa được dịch)
  8. Đao ba ký (chưa được dịch)

Các trang trong thể loại “Thể loại:Thần tướng Lý Bố Y”

2 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 2 trang.