Truyện Tiên Hiệp

Thể loại:Thần Châu kỳ hiệp

Thần Châu kỳ hiệp


Các bộ truyện nằm trong chuỗi những truyện liên quan đến Thần Châu kỳ hiệp của Ôn Thụy An. Gồm 9 tác phẩm chính:

 1. Kiếm khí Trường Giang
 2. Dược mã Hoàng Hà
 3. Lưỡng Quảng hào kiệt
 4. Giang sơn như hoạ
 5. Anh hùng hảo hán
 6. Sấm đãng giang hồ
 7. Thần Châu vô địch
 8. Tịch mịch cao thủ
 9. Thiên hạ hữu tuyết

Ngoài ra, còn một số tác phẩm phụ khác:

 1. Ngoại truyện: Huyết hà xa (U minh huyết hà xa) (chưa được dịch)
  1. Đại tông sư
  2. Tiêu dao du
  3. Dưỡng sinh chủ
  4. Nhân thế gian
 2. Hậu truyện:
  1. Đại hiệp truyền kỳ (chưa được dịch)
 3. Biệt truyện:
  1. Đường Phương nhất chiến
 4. Tục truyện:
  1. Thục Trung Đường Môn (chưa hoàn thành)
 5. Tân truyện:
  1. Thần Châu tử đệ (chưa hoàn thành)

Các trang trong thể loại “Thể loại:Thần Châu kỳ hiệp”

10 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 10 trang.