Vô ảnh trích tinh

Vô ảnh trích tinh
Trọn bộ 33 hồi
0.00

(0 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Vô ảnh trích tinh là một trong những tác phẩm của Liêu Uyển Hồng.

Tiểu tử họ La rất tinh ranh quỷ quái đến mức giảo quyệt và mười phần đủ cả mười là khôn trước tuổi.

Ai cũng nhận định như thế về La Từ Thông, nhất là những người từng quen biết gã, thậm chí dù chỉ quen biết duy nhất một lần vẫn không thể có nhận định nào khác hơn.

>> Danh sách các hồi của truyện: