Hỏa Diễm Diên Vĩ

Hỏa Diễm Diên Vĩ
Trọn bộ 2 hồi
1.00

(một lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Hỏa Diễm Diên Vĩ là quyển thứ V trong bộ Thính Tuyết Lâu của Thương Nguyệt. Hỏa Diễm Diên Vĩ là phần sau của truyện Bệnh, và là phần trước của truyện Chỉ Gian Sa.

Tân nương của Long Gia vùng Nam Hải tựa hồ đã chết...". Xem bức tín hàm tháo xuống từ trên chân bồ câu, Tiêu Ức Tình tựa hồ có hơi thương tiếc thở dài nhè nhẹ.

"Tân nương lần này là nhị tiểu thư của Phượng Hoàng Hoa gia ở Điền Nam phải không?". Nữ tử áo lụa đào bên cạnh giở một bức họa ra - Bên trên là một thiếu nữ tuyệt sắc tuổi vừa cập kê, trên tóc mai cài một đóa Phượng Hoàng hoa đỏ lửa: "Long gia tuyên bố ra ngoài làm sao? - Hay lại nói tân nương vì có tư tình mà cảm thấy xấu hổ nên tự tận nữa?".

>> Danh sách các hồi của truyện: