Bái Nguyệt Giáo chi chiến

Bái Nguyệt Giáo chi chiến
Trọn bộ 16 hồi
0.00

(0 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Bái Nguyệt Giáo chi chiến là quyển thứ VII trong bộ Thính Tuyết Lâu của Thương Nguyệt. Bái Nguyệt Giáo chi chiến là phần sau của truyện Chỉ Gian Sa, và là phần trước của truyện Hoang Nguyên Tuyết.

"Nhang cháy hết rồi, nếu ngươi còn chưa trả lời ta, thì cứ việc chuẩn bị chuyện quyết biệt thôi..."

"Lấy bể khơi sóng cả làm ranh giới, gìm cương ngựa lại! Nếu như không phải chuyện cưỡng hành thôn tính võ lâm, xin nghĩ lại cái giá ngươi phải trả... nếu như ngươi không muốn cô ta biến thành phẩm vật tế nguyệt thần."

>> Danh sách các hồi của truyện: