Chú kiếm sư

Chú kiếm sư
Trọn bộ 2 hồi
1.00

(một lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Chú kiếm sư là quyển thứ IX và là quyển cuối cùng trong bộ Thính Tuyết Lâu của Thương Nguyệt. Chú kiếm sư là phần sau của truyện Hoang Nguyên Tuyết.

Quả nhiên hảo kiếm..." nâng niu một hồi rồi thở dài ra một tiếng, đôi tay ngọc ngà thon mượt nhẹ nhàng nâng thanh kiếm màu đỏ sáng ngời chói lọi trao trả cho chủ nhân của nó.

"Sáng trong tuyệt thế, lạnh lẽo thấu xương... cũng chỉ có người như Tĩnh cô nương đây mới có thể áp trụ được sát khí của Huyết Vi thôi."

>> Danh sách các hồi của truyện: