Hắc Thánh thần tiêu

Hắc Thánh thần tiêu
Trọn bộ 156 hồi
4.50

(2 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Hắc Thánh thần tiêu là một trong những tác phẩm của Giả Kim Dung.

Trong vùng Mộc Độc trấn không còn ai chẳng biết câu thơ trên là hai vế liễn dán nơi cổng nhà của Tiết thần y. Dù xuân hạ hay thu đông, hai câu liểng ấy vẫn hiện diện mãi mãi. Giấy cũ thì thay giấy mới, vẫn nét bút sắc sảo, tân kỳ tung hoành như rồng bay phượng múa.

Đôi liễn nói lên tâm chí, ý nguyện của chủ nhân suốt đời người chứ không phải ghi một cái hứng nhất thời vào dịp Nguyên Đán mỗi năm như thiên hạ dùng đỏ đen để nghinh xuân tiếp phước...

>> Danh sách các hồi của truyện: