Huyết Vi

Huyết Vi
Trọn bộ 3 hồi
5.00

(một lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Huyết Vi là quyển thứ I trong bộ Thính Tuyết Lâu của Thương Nguyệt. Huyết Vi là phần trước của truyện Phong Vũ.

Tôi tên là Huyết Vi.

Có cái tên con gái như vậy, nghe nói cũng chỉ vì cái vẻ mặt của tôi.

Không giống như những đồng loại khác, tôi không hề trắng loáng như tuyết, mà ngược lại toàn thân làm như ánh ánh lên màu hồng, như những cánh hoa tường vi màu hồng vậy.

Tôi biết mình rất nổi tiếng.

>> Danh sách các hồi của truyện: