Vô ảnh thần chiêu

Vô ảnh thần chiêu
Trọn bộ 35 hồi
2.33

(3 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Vô ảnh thần chiêu là một trong những tác phẩm của Ngọa Long Sinh.

Bóng trăng lưỡi liềm vừa nhú ra khỏi đám mây đen kịt trên vùng rừng Loạn Thạnh. Ánh sáng vàng vọt ảm đạm soi xuống trên túp lều tranh ẩn chứa vẻ cô độc thê lương tồn tại từ lâu ở miền Nam Thị. Cảnh vật đã buồn, nhưng bên trong túp lều diễn biến còn khiến lòng dạ người thêm đứt đoạn. Trên chiếc giường gỗ cũ kỹ ọp ẹp, một phụ nhân nằm thoi thóp thở chút hơi tàn.

>> Danh sách các hồi của truyện: