Tế hồn câu

Tế hồn câu
Trọn bộ 32 hồi
0.00

(0 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Tế hồn câu là một trong những tác phẩm của Liễu Tàn Dương.

Đồ Trường Thanh không lên tiếng, thừa lúc Thịnh Dung còn đang lên tiếng, một đao trên đầu chém xuống, đao quang vùn vụt như ánh sao băng. Theo động tác của Đồ Trường Thanh, Hứa Vinh cũng nhập trận tiến vào. Một đôi Phân Thủy Thích vừa nhọn vừa nhỏ trong tay vẽ nên hai điểm sáng lạnh, một điểm vào sườn địch, một đâm vào bụng dưới đối phương. Xuất thủ rất là lợi hại.

>> Danh sách các hồi của truyện: