Đàn chỉ thần công

Đàn chỉ thần công
Trọn bộ 124 hồi
0.00

(0 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Đàn chỉ thần công là một trong những tác phẩm của Ngọa Long Sinh. Đàn chỉ thần công là phần sau của truyện Xác chết loạn giang hồ.

Tiêu Lĩnh Vu công tử chẳng may mắc phải bệnh nan y Ngũ Âm Tuyệt Mạch nhưng nhờ được cao nhân cứu giúp và truyền thụ võ công. Chẳng bao lâu, chàng đã luyện thành tuyệt kỷ bắt đầu hành hiệp trượng nghĩa đương đầu với võ lâm ác bá Thẩm Mộc Phong...

>> Danh sách các hồi của truyện: