Đại Đường du hiệp ký

Đại Đường du hiệp ký
Trọn bộ 40 hồi
2.00

(một lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Đại Đường du hiệp ký là một trong những tác phẩm của Lương Vũ Sinh. Đại Đường du hiệp ký là phần trước của truyện Long Phụng bảo thoa duyên.

Đặt cạnh Kim Dung và Cổ Long, Lương Vũ Sinh ít nhiều mang dáng dấp một tác gia "cổ điển" trong dòng tiểu huyết võ hiệp. Ông vẫn rung cảm với các giá trị trung hiếu tiết nghĩa "phi chính thống", vẫn đề cao tinh thần thượng võ và hào hiệp của những hiệp khách chống triều đình, vẫn dùng tiểu thuyết võ hiệp như một phương tiện để khẳng định cái Chân, cái Thiện, cái Mỹ. Trong ý nghĩa này, có thể nói Đại Đường du hiệp ký là một tác phẩm tiêu biểu của Lương Vũ Sinh...

>> Danh sách các hồi của truyện: