Quỷ Bảo

Quỷ Bảo
Trọn bộ 104 hồi
3.33

(3 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Quỷ Bảo là một trong những tác phẩm của Trần Thanh Vân.

Quỷ Bảo! Hai tiếng ấy đối với khách võ lâm trong giang hồ chẳng khác nào gọi đến tên địa ngục của tử thần. Quỷ Bảo! Nó chỉ là một cái lũy hoang, một động đá nằm trong một vị trí hoang vu, ba mặt trời nước mênh mông, sóng bủa rập rình, ngày đêm như gào thét, kêu than, còn một mặt thì giáp với đất liền trong âm u hoang lạnh. Quỷ Bảo! Động đá hãi hùng ấy quay mặt về hướng đất liền, cửa động là một vòng tròn to tướng, há hốc ra, bên trong đen ngòm như chứa đựng muôn ngàn bí mật!

>> Danh sách các hồi của truyện: