Cô gái Tuyết Sơn

Cô gái Tuyết Sơn
Trọn bộ 49 hồi
5.00

(một lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Cô gái Tuyết Sơn là một trong những tác phẩm của Gia Cát Thanh Vân.

Vạn sự do mệnh bất do tâm.

Ðộc Cô Trí mắc phải chứng bệnh nan y, quanh năm chỉ nằm liệt một chỗ... Sinh thú mất hết, chàng bỏ toàn bộ tâm trí vào ảo mộng bá chủ võ lâm. Lục Tàn Bang càng ngày càng bành trướng. Nhiều nhân vật trong giang hồ lần lượt quy phục dưới tay họ Ðộc Cô.

Nhưng có vài kẻ như Trác Dật Luân, Hạ Hầu Quyên... tự cho mình là anh hùng, nữ hiệp. Họ hợp sức cùng nhau quyết tâm phá vỡ cơ đồ của Ðộc Cô Trí. Liệu mãnh hổ có thể địch quần hồ không?

>> Danh sách các hồi của truyện: