Truyện Tiên Hiệp

Quyền đầu

Quyền đầu
Trọn bộ 14 hồi
5.00
(một lượt)Bạn đang đọc truyện Quyền đầu trên trang truyenkiemhiep, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều truyện kiếm hiệp hay, mới nhất!!!

>>
>>


Quyền đầu là phần bảy cũng là phần cuối cùng của chuỗi những truyện trong của tác giả Cổ Long. Quyền đầu là phần sau của truyện .

"Hôm nay cũng không thể nói là một ngày đặc biệt lắm. Nhưng lại là một ngày rất may mắn cho Tiểu Mã. Ít nhất là một ngày may mắn trong vòng ba tháng nay. Bởi vì hôm nay y chỉ đánh lộn có ba lần. Chỉ ăn phải có một nhát đao. Không những vậy, đến bây giờ còn chưa bị uống say."

Một người như vậy có thế làm việc gì lớn? Có ai giám tin tưởng để cùng y âm mưu một việc gì? Khổng Minh từng nói về Bàng Thống "Đại hiền mà dùng vào việc nhỏ thì sinh quái tật". Phải chăng đó cũng đúng với Tiểu Mã?

>> Danh sách các hồi của truyện:

Truyện Cổ Long
- (Phượng gáy trời Nam) - (Tiền chiến hậu chiến) - - - -
Long Hổ Phong Vân gồm: - -
- (Lưu Hương đạo soái) - - -
- - - - - - Quyền đầu
gồm: Tiểu Lý Phi Đao (26 hồi đầu) - Huyết tâm lệnh (Hậu Tiểu Lý Phi Đao) (42 hồi sau)
- Cửu nguyệt ưng phi - -
Tác phẩm khác - (Huyết sử võ lâm) - - (Giang hồ tứ quái) - - - - - (Giang hồ thập ác) - (Võ lâm ngoại sử)

Và nhiều truyện hay khác, xin xem thêm ở