Truyện tiên hiệp hay

Thể loại:Sở Lưu Hương

Sở Lưu Hương


Các truyện nằm trong chuỗi những truyện liên quan đến Sở Lưu Hương của Cổ Long. Các truyện diễn tiến theo thứ tự: Huyết hải phiêu hương, Đại sa mạc, Họa mi điểu, Quỷ luyến hiệp tình, Biển bức truyền kỳ, Đào hoa truyền kỳ, Tân Nguyệt truyền kỳ, Ngọ dạ lan hoa.