Thần Binh Các

Phiên bản vào lúc 09:42, ngày 26 tháng 2 năm 2017 của Admin (Thảo luận | đóng góp)

(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Thần Binh Các
Trọn bộ 7 hồi
0.00

(0 lượt)>> Xuống danh sách các hồi

Thần Binh Các là quyển thứ III trong bộ Thính Tuyết Lâu của Thương Nguyệt. Thần Binh Các là phần sau của truyện Phong Vũ, và là phần trước của truyện Bệnh.

Sống ở đây, đại khái cũng đã mười bảy năm rồi sao?

Năm tháng dạt trôi không trở lại, hoa thơm chốc lát, như ngọn nến dìu dặt trên bàn, cũng đã sớm hóa thành tro tàn - Tim muốn tắt mà chưa tắt trong ngọn lửa, chỉ là thiều quang của quá khứ, vùng vẫy, muốn nán lại một hồi, nhưng, cuối cùng vẫn bị ngọn lửa vô tình nuốt ray nuốt rứt... từng ray từng rứt hóa thành tro xám.

>> Danh sách các hồi của truyện: