Truyện Tiên Hiệp

Thể loại:Hồi truyện chưa có bản text

Thể loại này chứa những hồi truyện mới chỉ có bản dạng hình ảnh, không phải là bản text thuần túy (hoặc vừa có phần text vừa có phần hình ảnh trong hồi), nên độc giả khi xem sẽ gặp chút khó khăn, nhất là trên các thiết bị di động.

Chúng tôi rất hoan nghênh nếu độc giả có nhã ý muốn tham gia đánh máy để truyện hoàn thiện hơn. Xin hãy lên hệ tới hòm thư truyenkiemhiep.com.vn@gmail.com.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Hồi truyện chưa có bản text”

168 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 168 trang.

N