Truyện:Vạn độc quỷ môn - Hồi 179

Vạn độc quỷ môn
Trọn bộ 188 hồi
Hồi 179: Đại Ác Chiến Quần Ma
5.00

(một lượt)


Hồi (1-188)
Hồi 178
Hồi 180


Rào rào...

Sáu chiếc bóng đáp xuống sân tràng nhẹ như tờ giấy. Đó là Thượng Quan Linh Phụng, Vương Hán Sơn, Cẩm Tiên, Thượng Quan Kỳ Long, Sơn Đông Tuyệt Thủ Thái Kình Ngạc và gã câm Trương Lộng.

Chiều nay đúng hẹn sáu người tới ngọn núi này cùng một trận quyết đấu tử sinh với Vạn Độc Thần Ma và Huệ Tiên trả sạch oán cừu.

Ào!

Huệ Tiên đang đứng bên cạnh Vạn Độc Thần Ma vừa nhận ra bọn người Vương Hán Sơn liền ra tay trước. Ả vỗ một chiêu Âm Dương Bạch chân khí, kình công lạnh như tuyết giá mùa đông.

Cẩm Tiên kinh hãi thét:

- Linh tỷ tránh mau!

Vèo!

Như một cánh cung, Linh Phụng bật vòng lên cao, cưỡi trên sóng kình của đối thủ, rồi nàng giáng trả một chiêu thần tốc.

Rầm... Ánh hồng quang chớp lóe, kình khí ầm ầm dội tới Huệ Tiên như con rồng lửa...

Huệ Tiên dương song thủ, nhưng tốc lực kinh hồn của chưởng chiêu từ Linh Phụng xô tới đã quật dâm phụ nát thây.

Sơn Đông Tuyệt Thủ Thái Kình Ngạc trừng mắt nhìn Thượng Quan Kỳ Long, giọng ông đầy thán phục:

- Ôi, chỉ mới luyện phần đầu Thiên Chiêu Sưu Lục mà Linh Phụng đã có những chiêu thức đến quỷ khiếp thần kinh...

Vạn Độc giáo chủ Dương Sùng thấy rõ Linh Phụng xuất chiêu và cái chết rùng rợn của Huệ Tiên, lão cũng hoảng vía.

Lão liền rút chiếc còi sừng sau lưng thổi lên một hồi ngân dài thê thảm...

Lập tức ba bóng đen lao vụt tới, phóng thẳng xuống huyết trường.

Vương Hán Sơn la lớn:

- Vạn Độc tam đường chủ.

Quả thật Phá Sơn đường chủ, Tị Thủy đường chủ và Ma Phong đường chủ đã xông tới bảo vệ Giáo chủ Vạn Độc Quỷ môn.

Kim Điêu Đại Kiệt thét to:

- Linh Phụng, con cứ trừng trị Dương Sùng, còn bọn Đường chủ này để bá phụ giải quyết.

Sau cái liếc mắt của Thượng Quan Kỳ Long, nhanh như chớp Sơn Đông Tuyệt Thủ, Vương Hán Sơn và lão câm Trương Lộng cùng Cẩm Tiên phóng vào huyết trường chặn đánh Vạn Độc tam đường chủ.

Thanh Ảnh ma công từ song chưởng của bọn ma đầu giăng mắc đầy trời, kình khí ầm ầm chuyển động trong vùng ánh sáng xanh lè, chớp nháy rùng rợn.

Kim Điêu Đại Kiệt sử dụng Kim Điêu dương công đánh tới. Sơn Đông Tuyệt Thủ có ngón Hỏa Khí Tâm Kình, Vương Hán Sơn tung Hắc Phong chưởng, Cẩm Tiên có Sử Nữ âm kình còn lão câm Trương Lộng cũng vỗ ra những luồng Thái Ất độc chiêu...


Hồi (1-188)
Hồi 178
Hồi 180