Truyện Tiên Hiệp

Thiết thư trúc kiếm

Thiết thư trúc kiếm
Trọn bộ 88 hồi
3.60
(5 lượt)Bạn đang đọc truyện Thiết thư trúc kiếm trên trang truyenkiemhiep, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều truyện kiếm hiệp hay, mới nhất!!!

>>
>>


Thiết thư trúc kiếm là một trong những tác phẩm của Trần Thanh Vân.

Cừu Thiên Hiệp đứng giữa bức mảnh lưới sắt cao giọng quát to: - Thiết Huyết bảo! Các ngươi là kẻ đáy giếng nhìn trời, mảnh lưới sắt này đâu cản nổi bước tiến của ta! Vừa nói dứt, chàng tuốt phăng thanh "Khô trúc thánh kiếm" ra khỏi vỏ, quay một vòng tròn, kim quang chiếu ra vàng rực rỡ sáng chói khắp mặt trường. Nhan Như Ngọc thấy Cừu Thiên Hiệp động thủ nàng biến sắc kêu lên thất thanh: - Dừng tay lại. Mau! Vừa nói dứt nàng rút phăng thanh kiếm dài, lây động vù vù, chìa mũi cản ngay ngọn "Khô trúc thánh kiếm" mà chính Cừu Thiên Hiệp đang thở thần lực chém xả và mãnh lưới. "Khô trúc thánh kiếm" là vật chí bửu kỳ trân, sắc bén tột đời... Bỗng nghe - Keng ! Tiếng binh khí chạm nhau tóe lửa, thanh...

>> Danh sách các hồi của truyện:

Truyện các tác giả lớn
-
-
-
(Vô danh tiêu) - - - - - - - - Và nhiều truyện khác
-
-
- - - - -
- - (Ma chưởng ân cừu) - - - - - - - - Thiết thư trúc kiếm - - - - Và nhiều truyện khác
- - - - - - - Và nhiều truyện khác
- - - - - - - Và nhiều truyện khác
- - - - -