Truyện:Vạn độc quỷ môn - Hồi 184

Vạn độc quỷ môn
Trọn bộ 188 hồi
Hồi 184: Hồi 184
5.00

(một lượt)


Hồi (1-188)
Hồi 183
Hồi 185


Võ lâm quần hùng ào ào kéo nhau ra khỏi Tổng đàn Vạn Độc Quỷ môn để phi hành như gió về hướng bờ vực Hổ Huyệt.

Lúc ấy Kim Điêu Đại Kiệt, Linh Phụng, Hán Sơn, Cẩm Tiên hãy còn ở thung lũng cây gai.

Rào rào rào...

Các cao thủ quần hùng phóng vụt xuống thung lũng đông như kiến.

Tất cả xếp hàng ngang đợi lệnh...

Linh Phụng kêu lên:

- Bá phụ, quần hùng lại muốn gây chiến với ta đấy...

Kim Điêu Đại Kiệt thản nhiên:

- Con cứ bình tĩnh, để ta nói chuyện.

Dứt lời, Thượng Quan Kỳ Long tiến lên ba bước, ánh tinh quang trên đôi mắt ông quét ngang quần hùng với cái nhìn lạnh lẽo, rồi cất tiếng sang sảng tựa chuông đồng:

- Lão phu kính chào quần hùng Trung Thổ, có lẽ các vị tới đây để chia sẽ niềm vui với bá phụ con lão phu vừa trừ khử xong bọn Vạn Độc Quỷ môn hung bạo?

Liễu Phẩm đại sư chắp tay ứng đáp:

- A di đà Phật... bần tăng cùng võ lâm quần hùng tất nhiên đều hoan hỉ thấy bọn quỷ dữ đã bị Thượng Quan đại kiệt trừ khử. Nhưng điều quan yếu là quần hùng Trung Thổ giao trọng trách cho bần tăng thu nạp pho bí kíp võ công Thiên Chiêu Sưu Lục. Dám mong chư vị hãy trao lại bộ bí kíp ấy làm bảo vật chung của Trung Thổ võ lâm.

Thượng Quan Kỳ Long vẫn đáp mềm mỏng:

- Pho võ công Thiên Chiêu Sưu Lục do chính lão phu đem về từ Tây Vực để phát huy võ học của gia phái Thượng Quan, và góp sức với quần hùng chống lại bọn ma giáo xâm nhập. Bằng chứng hiển nhiên là Thượng Quan gia phái đã diệt trừ được Vạn Độc Quỷ môn rửa mối gia thù, đồng thời cũng tránh được cái họa chung cho võ lâm Trung Thổ. Thiết nghĩ pho bí kíp trấn môn của gia phái Thượng Quan cũng như Kim Cương La Hán chưởng của Thiếu Lâm, hay bộ Thái Cực thần chưởng của Võ Đang đại phái... tại sao quần hùng lại muốn tóm thâu là nghĩa lý gì?

Lý luận đanh thép và quang minh của Kim Điêu Đại Kiệt khiến Liễu Phẩm đại sư lúng túng.

Nhưng Lăng Phong sư thái đã tuốt trần thanh Ỷ Thiên kiếm vung lên thét lớn:

- Đại sư, xin đừng nói chuyện dài dòng. Tất cả các pho võ công từ quan ngoại đầu nhập đều là của chung các môn phái võ lâm, nhất thiết phải trao về Minh chủ chấp chưởng, Thượng Quan gia phái không có quyền độc chiếm...

Bọn cao thủ quần hùng đều nhất loạt la to:

- Phải, phải, Thượng Quan Kỳ Long hãy trao Thiên Chiêu Sưu Lục cho quần hùng Trung Thổ...

Nghe đám đông dám mạo phạm đại danh của bá phụ và sự lập luận trái ngược phi lý của quần hùng, Linh Phụng không thể dằn cơn nóng giận.

Nàng phóng vèo ra phía trước, cất tiếng lanh lảnh:

- Thiên Chiêu Sưu Lục là của riêng Thượng Quan gia phái, những kẻ nào muốn tranh đoạt hãy xem đây...


Hồi (1-188)
Hồi 183
Hồi 185