Truyện:Vạn độc quỷ môn - Hồi 163

Vạn độc quỷ môn
Trọn bộ 188 hồi
Hồi 163: Hồi 163
5.00

(một lượt)


Hồi (1-188)
Hồi 162
Hồi 164


Hai lão trọc Đa Kha Lạp Ma và Phi Ma Lạp Ma hô to, phóng tới bao vây Vương Hán Sơn.

Tức thì kình phong ào ào nổi dậy, chưởng ảnh chớp lóe bắn xẹt lên không gian, chưởng kình trùng trùng cao như núi, chưởng lực chạm nhau phát nổ long trời, mặt đất chuyển rung, cây cối hai bên đường đổ xuống ầm ầm nằm la liệt, cành lá, cát bụi tung bay mù mịt khắp cả một góc trời.

Thượng Quan Linh Phụng đấu với Sa Khả Lạp Ma, lão trọc cầm đầu trong bọn, còn Vương Hán Sơn một mình hỗn chiến với hai lão tăng kia.

Quả nhiên bọn Lạt Ma này võ công cao thâm vô lượng, liên tiếp đưa ra những đường chiêu quỷ dị, thần bí chưa từng thấy bao giờ.

Đã mấy lần Thượng Quan Linh Phụng định sử dụng chiêu Tàn Hồn Hỏa Khí vừa luyện được trong bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục triệt hạ Sa Khả Lạp Ma, nhưng nàng hãy còn chần chừ để tìm thêm các ngón võ công quái dị của lão để sau này dễ dàng ứng phó với cao thủ võ công thượng thừa ở vùng quan ngoại.

Vừa đấu nhau với Sa Khả Lạp Ma, Thượng Quan Linh Phụng vừa đảo mắt nhìn trừng trừng sang trận chiến bên kia.

Nàng nhận ra hai lão ác tăng áp đảo Vương Hán Sơn vào bước đường cùng, chàng chỉ còn trong thế thủ không còn trả lại được đòn nào.

Công lực chiêu pháp của hai lão này ngang ngửa cùng bọn Tứ đại ác ma trong Vạn Độc Quỷ môn nên nàng thầm lo sợ cho chàng.

Bình!

Trúng nhằm một chưởng nặng ngàn cân của Phi Ma Lạp Ma, Vương Hán Sơn kêu hự một tiếng, mồm phún máu tươi, lảo đảo lùi vè phía sau nửa trượng.

Bình!

Vương Hán Sơn rú lên thảm khốc, thân hình chàng bay bổng lên cao, rớt trở xuống im lìm.

Chàng vừa trúng thêm chưởng thứ hai của Phi Ma Lạp Ma.

Đa Kha Lạp Ma cười khà:

- Ha ha... Thằng quỷ nhỏ hết số rồi.

Lão cất ngọn chưởng lên. Đột ngột cất tiếng có tiếng thét:

- Lão trọc muốn chết!

Một luồng hỏa diệm đá nát vàng tan xô tới chụp lấy hai lão ác tăng.

Cả hai lão trọc khiếp đảm quát to:

- Tàn Hồn Hỏa Khí!

Hai lão lẹ như quỷ mị xẹt ra ngoài ba trượng tránh vùng hỏa diệm khiếp hồn đó.

Xẹt!

Thượng Quan Linh Phụng lao tới cắp lấy Vương Hán Sơn bay đi như làn khói...

Sa Khả Lạp Ma gầm lên:

- Đuổi theo bắt cho mau, phải chiếm cho bằng được bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục.

Vèo... vèo... vèo...

Ba lão ác tăng khẩn cấp trổ thuật khinh công tuyệt học đuổi theo chiếc bóng Thượng Quan Linh Phụng đã hút mờ trong buổi hoàng hôn...


Hồi (1-188)
Hồi 162
Hồi 164