Truyện:Vạn độc quỷ môn - Hồi 103

Vạn độc quỷ môn
Trọn bộ 188 hồi
Hồi 103: Hồi 103
5.00

(một lượt)


Hồi (1-188)
Hồi 102
Hồi 104


Vạn Độc tứ pháp vương và bọn giáo chúng nhất loạt tràn ra quần thảo. Một trận lưu huyết thảm liệt bắt đầu.

Liễu Phẩm đại sư chắp tay lẩm bẩm:

- Ngã Phật từ bi, đệ tử buộc lòng phải khai sát giới...

Bùng... Bùng... Bình...

Đao kiếm loang loáng, tử ảnh chập chờn, chưởng khí kình phong ầm ì khủng khiếp.

Cao thủ các môn phái thấy Tứ đại pháp vương và giáo chúng Vạn Độc Quỷ môn cùng phóng vào huyết trường thì sợ Lăng Phong sư thái và những nữ đệ tử khó lòng thắng bọn địch nhân hung bạo.

Vừa lúc ấy, Liễu Phẩm đại sư đã vung cây thiền trượng, miệng quát to:

- Trừ tà vị đạo, thất môn phái cúng tiến lên.

Đã có lệnh truyền của Minh chủ võ lâm, các tuyệt thủ quần hùng lập tức lao vào cục tràng đẫm máu.

Những tiếng la thét vang rền:

- Đạp bằng Tổng đàn Vạn Độc Quỷ môn...

- Ma giáo phải giao nạp Thượng Quan Linh Phụng...

Hàng trăm cao thủ thất đại môn phái vùn vụt phóng tới như những luồng sét giật, đao kiếm loang loáng, chưởng chiêu phát động rung chuyển một vùng.

Vạn Độc giáo chủ Dương Sùng sôi giận bốc mình lên cao, một luồng sáng xanh lè cùng kình khí kinh hồn đùng đùng bủa xuống.

Lăng Phong sư thái thét lanh lảnh giữa huyết trường:

- Thanh Ảnh ma công...

Bà vung thanh Ỷ Thiên kiếm điểm tới những chiêu cực độc, ầm ầm xuyên thấu vùng Thanh Ảnh.

Thủ lý phái Không Động Châu Thái Sơn, Chưởng môn Võ Đang Trương Tam Túc cùng sử dụng những tử chiêu quật vào bọn Vạn Độc để mở đường vào Tổng đàn.

Bình... Bình... Bình...

Thanh Ảnh ma công vẫn chớp giật liên hồi nhưng các cao thủ đại phái cứ lao vào tử đấu.

Chưởng chiêu của quần hùng liên kết kình phong chuyển động ầm ầm, úp chụp xuống bọn ma đầu như thác đổ.

Dương Sùng tức giận tràn hông. Lão Giáo chủ lập tức sử dụng thế Xà Vương Quyển Địa vung tả chưởng quét ngang một đạo kình khí nặng nề như núi lở...

Ầm ầm...

Châu Thái Sơn, Trương Tam Túc và hàng chục cao thủ Không Động, Võ Đang bị hất văng ra khỏi huyết trường.

Do lách tránh thần tình, Trương Tam Túc và Châu Thái Sơn né được luồng chưởng khí kinh khiếp của Vạn Độc Thần Ma. Nhưng nhìn lại thì cả hai đều đau đớn vì bọn thuộc hạ đều tan xương nát thịt, máu óc bầy nhầy rùng rợn.

Liễu Phẩm đại sư đang huy động quần hùng tử đấu, chợt trông thấy cảnh tượng ấy cũng phải thất kinh.

Lăng Phong sư thái lại gầm thét vang rền:

- Dương Sùng hành thủ tàn độc, quần hùng chớ buông tha cho nó.

Thanh Ỷ Thiên kiếm vung lên, nữ Chưởng môn Nga Mi phóng những tử chiêu quyết triệt hạ Giáo chủ Vạn Độc.


Hồi (1-188)
Hồi 102
Hồi 104


< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác