Tuyết sơn phi hồ

Tuyết sơn phi hồ
Trọn bộ 14 hồi
4.00

(một lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Tuyết sơn phi hồ là một tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, được đăng trên Minh báo vào năm 1959.

Diễn biến chính của Tuyết sơn phi hồ diễn ra vào thời đại nhà Thanh dưới triều vua Càn Long, nhưng các tình tiết câu chuyện lại được kéo dài từ thời đại nhà Đại Thuận dưới triều Lý Tự Thành, và bắt đầu của nhà Thanh dưới lời kể của một số nhân vật. Nhân vật chính của tiểu thuyết là Hồ Phỉ, có biệt danh là Tuyết sơn phi hồ, và các tình tiết chủ yếu của câu chuyện liên quan đến ân oán từ thời tổ tiên của Hồ Phỉ, kéo dài đến bố mẹ Hồ Phỉ và được giải quyết vào thời đại của Hồ Phỉ.


Các nhân vật trong truyện:

  • Tuyết sơn phi hồ Hồ Phỉ
  • Miêu Nhược Lan
  • Liêu Đông Đại hiệp Hồ Nhất Đao
  • Kim Diện Phật Miêu Nhân Phụng
  • Bình A Tứ
  • Điền Quy Nông
  • Bảo Thụ

>> Danh sách các hồi của truyện: