Vô chiêu vạn kiếm

Vô chiêu vạn kiếm
Trọn bộ 26 hồi
4.00

(một lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Vô chiêu vạn kiếm là một trong những tác phẩm của Liêu Uyển Hồng.

Đại phái Thiếu Lâm đang kỳ nguy khốn cùng cực, trải qua gần sáu trăm năm tồn tại, kể từ đức Đạt Ma tổ sư khai môn lập phái chưa bao giờ gặp cảnh nào tương tự như thế này.

>> Danh sách các hồi của truyện: