Truyện:Vạn độc quỷ môn - Hồi 141

Vạn độc quỷ môn
Trọn bộ 188 hồi
Hồi 141: Hồi 141
5.00

(một lượt)


Hồi (1-188)
Hồi 140
Hồi 142

Đôi bạn già lướt gió đi ào ào, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy thị Thiên Nam trấn...

Bỗng Thái Kình Ngạc vươn tay giật vạt áo Thượng Quan Kỳ Long làm ám hiệu. Cũng trong lúc ấy Kim Điêu Đại Kiệt nhận ra nhiều bóng dáng quái lạ đang khinh thân đề khí về hướng Thiên Nam trấn.

Cả hai cùng lướt vào một rặng cây, trụ yên trong tàng lá dõi mắt nhìn.

Thái Kình Ngạc thì thào:

- Ngu đệ thấy những bóng dáng kia có đủ các y trang, dấu hiệu của quần hùng và quần ma. Bọn chúng tụ về Thiên Nam trấn hẳn là có ý đồ gì đấy.

Thượng Quan Kỳ Long trầm giọng:

- Tốt nhất là ta hãy vào Quần Ẩm đài trong thị trấn. Đó là một tửu lầu có rượu ngon, thường thu hút bọn võ lâm cao thủ. Ngồi trong tửu lầu ta sẽ lắng nghe được nhiều chuyện đáng quan tâm.

Sơn Đông Tuyệt Thủ gật nhẹ:

- Phải đấy, ta cùng vào tửu lầu này là hay nhất.

Hai người rời khỏi tàn cây, hóng vèo vào thị trấn. Vừa đến đầu chợ là đôi bạn già chao mình xuống ở một vùng khúc quanh vắng vẻ, rồi dẫn nhau đi tới Quần Ẩm đài...

Quả đúng như lời Thượng Quan Kỳ Long: Trong tửu lầu đã đông nghẹt khách, trang phục đủ kiểu nhưng gương mặt nam nữ, già trẻ đều có vẻ uy dũng, phong trần.

Thượng Quan Kỳ Long và Sơn Đông Tuyệt Thủ Thái Kình Ngạc ăn mặc như những đạo sĩ, diện mạo đã hóa trang nên bọn thực khách trong tửu lầu chẳng thèm dòm ngó.

Ngồi vào bàn kêu rượu thịt, Kim Điêu Đại Kiệt lại kín đáo cho tên tiểu nhị hầu bàn một nắm bạc vụn rồi hỏi nhỏ:

- Hôm nay ở trấn ta có việc gì mà như ngày hội vậy?

Gã tiểu nhị đáp ngay:

- Bẩm quý khách, chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng khách khứa tới đây đều là người trong các phái võ... ngoài ra còn những dị nhân quái nữ mà kẻ hầu hạ này chẳng rõ là ai.

Thượng Quan Kỳ Long liền bấm tay Thái Kình Ngạc, ra hiệu lặng im để nghe ngóng những câu chuyện bên các bàn rượu.

Lúc đó, khách vào càng thêm đông. Đôi bạn già phải triển vận thính lực để tò mò nghe lén.

Hồi (1-188)
Hồi 140
Hồi 142