Trường hận Động Đình hồ

Trường hận Động Đình hồ
Trọn bộ 42 hồi
0.00

(0 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Trường hận Động Đình hồ là một trong những tác phẩm của Gia Cát Thanh Vân.

Lầu Nhạc Dương là một danh lâu Đệ nhất Trung Hoa trước cửa lầu có hồ Động Đình, cũng là một đệ nhất danh hồ. Hồ rộng mênh mông, trông ngọn núi Quân Sơn bên kia bờ chỉ bằng một chấm xanh nhỏ. Nhất là những đêm thu vắng lặng, trăng rọi mặt hồ, cảnh vật lại càng cao nhã không bút mực nào tả xiết! Giả Chi, một Đại thi nhân đời...

>> Danh sách các hồi của truyện: