Thuận thiên di sử

Thuận thiên di sử
Trọn bộ 30 hồi
5.00

(một lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Thuận thiên di sử là một trong những tác phẩm của Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ. Thuận thiên di sử là phần sau của truyện Anh hùng Tiêu Sơn, và là phần trước của truyện Anh hùng Bắc Cương.

Quân sĩ đem đuốc lại gần soi. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên. Miệng y ứa máu. Đỗ Lệ-Thanh cầm mạch gật đầu:

- Còn hy vọng. Mụ lấy một viên thuốc nhét vào miệng người kia. Thiệu-Thái sờ tay lên ngực y. Xương ngực vỡ làm nhiều mảnh vụn. Chàng không ngờ mình chỉ phất tay nhẹ nhàng, mà khiến cho người kia ra nông nỗi ấy.

>> Danh sách các hồi của truyện: