Tướng cướp Liêu Đông

Tướng cướp Liêu Đông
Trọn bộ 58 hồi
0.00

(0 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Tướng cướp Liêu Đông là một trong những tác phẩm của Độc Cô Hồng.

Giữa anh hùng hay đại đạo phải chăng không có ranh giới? Hay chẳng qua chỉ là lối nhìn của giai cấp thống trị đối với giai cấp bị trị?

Một Phí Mộ Thư làm điêu đứng biết bao nhiêu trái tim của mỹ nhân, dưới mắt bạn thật sự là một tướng cướp hay một đại anh hùng?

>> Danh sách các hồi của truyện: