Phi hồ ngoại truyện

(đổi hướng từ Lãnh Nguyệt bảo đao)
Phi hồ ngoại truyện
Trọn bộ 84 hồi
1.67

(3 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Phi hồ ngoại truyện là một trong những tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, ra mắt lần đầu tiên vào năm 1960 trong tạp chí Võ thuật và Lịch sử.

Cốt truyện của Phi hồ ngoại truyện đi trước Tuyết sơn phi hồ, mặc dù nó được viết một năm sau đó.

Các nhân vật trong truyện:

 • Hồ Phỉ
 • Trình Linh Tố
 • Viên Tử Y
 • Miêu Nhân Phượng
 • Miêu Nhược Lan
 • Trần Gia Lạc
 • Mã Xuân Hoa
 • Phúc Khang An
 • Điền Quy Nông
 • Văn Thái Lai
 • Lạc Băng
 • Hồ Nhất Đao
 • Bình A Tứ

>> Danh sách các hồi của truyện: