Kiếm khí thư hương

Kiếm khí thư hương
Trọn bộ 127 hồi
5.00

(một lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Kiếm khí thư hương là một trong những tác phẩm đầu tay của Cổ Long, được xếp vào giai đoạn tác phẩm thời kỳ đầu của Cổ Long, khi tác giả còn chưa định hình được phong cách.

Kiếm khí thư hương còn có tên khác là Đoạn kiếm thù.

Chức nghiệp kiếm thủ Tạ Kim Ấn giết mướn lấy tiền, trái tim sắt đá. Triệu Nhị Liên cô nương dũng tựa Quan Công, trí ngang Gia Cát, hiến thân vì chồng. Triệu Tử Nguyên đáng đấng anh hùng, nhưng lận đận ở cửa tình.

>> Danh sách các hồi của truyện: