Huyết yên kiếp

Huyết yên kiếp
Trọn bộ 32 hồi
0.00

(0 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Huyết yên kiếp là một trong những tác phẩm của Liễu Tàn Dương. Truyện còn có tên khác là Quỷ ảnh ma đao.

Danh xưng là "sư phụ, đệ tử" nhưng thực chất giữa Nhậm Sương Bạch và "Cửu tâm tuyệt đồ" Khuất Tịch lại chẳng hề có chút nghĩa sư đồ. Nhậm Sương Bạch vì mối gia thù mà bái sư, Khuất Tịch lại vì tham lợi riêng mà nhận đệ tử. Và để được truyền thụ tuyệt nghệ "Kiếp hình tứ thuật" Nhậm Sương Bạch phải chấp nhận làm cho Khuất Tịch năm việc bất kể tốt xấu, ti tiện hay tàn nhẫn, thương thiên bại lý...

Liệu Nhậm Sương Bạch có tiếp tay cho kẻ ác hay không? Nếu không thì chẳng hóa ra Nhậm Sương Bạch là kẻ vong ân bội nghĩa, không trọng danh dự, lời hứa???

>> Danh sách các hồi của truyện: