Huyết mỹ nhân

Huyết mỹ nhân
Trọn bộ 42 hồi
4.60

(5 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Huyết mỹ nhân là một trong những tác phẩm của Trần Thanh Vân.

Cái cười của đàn bà là thế công, cái khóc là thế thủ. Muốn cười nhưng làm ra vẽ rầu rĩ trước là đổ bộ trước mặt địch. Đang khóc mà phì cười là đi vòng quanh ra phía sau địch. Nếu có thể làm được tới mức tối dở cười dở khóc thì mới thực là hoàn toàn thắng lợi. Khiến cho toàn quân của đối phương bị tiêu diệt ngay.

>> Danh sách các hồi của truyện: