Hồng Ma bảo

Hồng Ma bảo
Trọn bộ 29 hồi
0.00

(0 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Hồng Ma bảo là một trong những tác phẩm của Liêu Uyển Hồng.

Toàn thân bỗng giật bắn lên từng cơn như bị phát lãnh, nhờ những cảm nhận mơ hồ này nên Sầm Phong phát hiện bản thân đã hồi tỉnh và hiện đang nằm vất vơ vất vưởng cạnh một dòng suối nước êm ả chảy...

>> Danh sách các hồi của truyện: