Diêm Vương thoa

Diêm Vương thoa
Trọn bộ 30 hồi
0.00

(0 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Diêm Vương thoa là một trong những tác phẩm của Liễu Tàn Dương.

Mầm lửa cách một dốc núi xông thẳng lên trời, một luồng khói đen ngùn ngụt hòa vào mây xanh. Đám lửa hừng hực đó cháy phía bên sườn núi. Đây tuyệt đối không phải lửa rừng càng không phải đốt núi. Đó là...

>> Danh sách các hồi của truyện: