Câu hồn

Câu hồn
Trọn bộ 22 hồi
5.00

(một lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Câu hồn là một trong những tác phẩm của Liễu Tàn Dương.

Chưa bao giờ Tiểu Cát Tử phấn khích như lúc này. Có lẽ phu nhân cũng nhận thấy và không còn oán tránh ta đã quá nuông chiều y?

Để đáp lời nam nhân đang buông lỏng dây cương cho đôi tuấn mã đi song hành, nữ nhân ngồi trên lưng tuấn mã đi bên cạnh chợt buông tiếng thở dài :

- Thiếp nào dám trách tướng công nuông chiều Tiểu Cát Tử. Huống chi có cho Tiểu Cát Tử đi theo chúng ta lần này cũng giúp y mở rộng tầm kiến văn. Nhưng dẫu sao thiếp vẫn lo và hằng mong Tiểu Cát Tử cố gắng khổ luyện, không bị gián đoạn công phu dù chỉ một ngày.

>> Danh sách các hồi của truyện: