Càn khôn song tuyệt

Càn khôn song tuyệt
Trọn bộ 33 hồi
5.00

(3 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Càn khôn song tuyệt là một trong những tác phẩm của Gia Cát Thanh Vân.

Kim Thang Bảo danh trấn võ lâm, là lãnh tụ võ lâm hắc bạch lưỡng đạo phía Nam.

Kim Thang Bảo lâm đại biến, tổng quản Hứa Trọng Lương bị phục kích chết. Bảo chủ Kim Thang Bảo là Vạn Lý phi Hồng Vân Thiết Thành mời một cao nhân về nắm giữ chức tổng quản đó là "Hảo Hảo Tiên Sinh" Tống Thiên Hành.

"Hảo Hảo Tiên Sinh" là ai? Hai chữ "Hảo Hảo" có ý gì?

Thật bất ngờ kẻ thù cuối cùng lại là...

>> Danh sách các hồi của truyện: