Anh hùng Bắc Cương

Anh hùng Bắc Cương
Trọn bộ 40 hồi
3.00

(một lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Anh hùng Bắc Cương là một trong những tác phẩm của Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ. Anh hùng Bắc Cương là phần sau của truyện Thuận thiên di sử, và là phần trước của truyện Anh linh thần võ tộc Việt.

Quý độc giả đã đọc Anh-hùng Tiêu-sơn giai đoạn một, mang tên Thầy tăng mở nước. Thấy tăng mở nước không phải là tên mới, vì đã xuất hiện vào đầu thế kỷ thứ mười hai, để chỉ chư vị tăng ni hồi đó biến đổi Phật-giáo từ Ấn-độ, Trung-quốc qua, thành một Phật-giáo dân tộc. Nhân ở hoàn cảnh mất nước lâu dài trong gần nghìn năm, các ngài đã lồng đạo pháp đức Thế-tôn với chủ đạo tộc Việt thời vua Hùng, vua An-Dương vua Trưng làm một...

>> Danh sách các hồi của truyện: