Anh hùng Đông A gươm thiêng Hàm Tử

Anh hùng Đông A gươm thiêng Hàm Tử
Trọn bộ 61 hồi
4.00

(5 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Anh hùng Đông A gươm thiêng Hàm Tử là một trong những tác phẩm của Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ. Anh hùng Đông A gươm thiêng Hàm Tử là phần sau của truyện Anh hùng Đông A dựng cờ bình Mông, và là phần cuối cùng.

Bấy giờ là niên hiệu Nguyên Phong thứ 7 (1258) đời vua Thái Tông nhà Trần. Tháng 12, thái sư Mông cổ Ngột Lương Hợp Thai thống lĩnh 20 vạn quân, gồm 10 vạn Lôi kỵ, 10 vạn hàng binh Đại lý tiến đánh Đại việt.

>> Danh sách các hồi của truyện: